BAG Garage @bag.garage

Kho xả túi duy nhất tại Việt Nam về các mặt hàng Túi xách, balo cao cấp xuất khẩu sang Pháp, Nhật, Hàn, Ý, Đức --- BAG GARAGE - Unique style your life

BAG Garage photos and videos

December 2015

Em túi này lạ nhé :D

50
December 2015

Màu đen nè

20
December 2015

Túi Burberry da chuẩn nhé. Super fake, không khác gì bản chuẩn bán trong showroom. Số lượng có hạn.

20
December 2015

Đi học :3

41
December 2015

Em này nhìn thích mắt nhỉ :3

22
December 2015

Túi nam mã 10003 Giả da 🎄🎄🎄

21
December 2015

Túi da mini - mã 15509 Da thật Phong cách noel - 🎄🎄🎄❄❄❄⛄⛄⛄

32
December 2015

Túi da mini - mã 15509 Da thật noel ver🎄🎄🎄❄❄❄⛄⛄⛄

10
December 2015

Túi da mini - mã 15313 Da thật Phong cách noel - 🎄🎄🎄❄❄❄⛄⛄⛄

10
December 2015

Túi da mini - mã 15313 Da thật Phong cách noel - 🎄🎄🎄❄❄❄⛄⛄⛄

10
December 2015

Túi da mini - mã 15313 Da thật Phong cách noel - 🎄🎄🎄❄❄❄⛄⛄⛄

00
December 2015

Túi xuất nhật - Mã 10002 Da thật nhé Version🎄🎄🎄

10
December 2015

Túi xuất nhật - Mã 10002 Da thật Version🎄🎄🎄

20
December 2015

Túi xuất nhật - Mã 10002 Da thật Version🎄🎄🎄

10
December 2015

Túi xuất nhật - Mã 10002 Da thật Version🎄🎄🎄

22
December 2015

Mã 15538 - Túi da trơn - 1150k

10
December 2015

Mã 15538 - Túi da trơn - 1150k

00
December 2015

Mã 15538 - Túi da trơn - 1150k

00
December 2015

Mã 15540 - Túi da trơn - 1150k

00
December 2015

Mã 10002 - Túi da đã xử lý - 1490k

00
December 2015

Mã 10001 - Túi da đã xử lý - 1390k

03
December 2015

Mã 10002 - Túi da đã xử lý - 1490k

14
December 2015

Mã 10002 - Túi da đã xử lý - 1490k

00
December 2015

#Túi công sở - Mã 10001 - Da - 1390k

01
December 2015

Túi công sở hình thang Mã 10001 Da 1390k

10