Diệu Anh @dieuanh11498

Diệu Anh photos and videos

5 days ago

Cứ che mẹt là đẹp = ) ) ) ) ) ) lần đầu đi quả guốc 12cm, như khổng lồ : ) )

311
September 2018

Bao h đến tháng 12 còn đi làm tóc 😂 3 ngày nghỉ ru rú ở nhà 😭😭😭

4912
July 2018

Cứ ảnh k có mặt là đẹp = ) ) #bànàhills

507
July 2018

#singapore

421
July 2018

Vừa về đã muốn đi tiếp 😂

290
July 2017

Ahuhu chơi chưa đủ mà mai phải về r 😭😭

453
471
April 2017

Tỉ hôm makeup 1 lần và mặt nhìn rất muốn đập = ) ) )

532
March 2017

Bị yêu các em í hơi quá 😂

4010