Kết Là Chết @ket_la_chet

Kết Là Chết photos and videos

April 2016

Lại thèm đi học rồi

493
September 2015

mình cô đơn mình chả cần trung thu

281
August 2015

đánh bật thế giới thật

130
August 2015

nhớ cái thủa cắp cặp

183
July 2015

giọi mồ hôi rơi

170
June 2015

Chỉ là anh giấu đi.

172