@thuhale

𝐌𝐂𝐌𝐗𝐂𝐕 @embecancook #embecancook @thuhaleshop @allure.hn @baelux.authentic @b.deluxefxx 🌱Cộng đồng ăn sạch sống khoẻ dáng đẹp 👇🏻👇🏻👇🏻

Similar users

photos and videos

3 weeks ago

muốn chút vitaminsea ghê

1252
3 weeks ago

Thỉnh thoảng sẽ lại thấy buồn phiền vì những thứ linh tinh, ví dụ nhỡ cắt gần 20cm tóc 🤷🏻‍♀️

8105
last month

- 𝙸 𝚕𝚘𝚟𝚎, 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚖𝚢 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚒𝚜 𝚗𝚘𝚝 𝚍𝚎𝚙𝚎𝚗𝚍𝚎𝚗𝚝 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚋𝚓𝚎𝚌𝚝 𝚘𝚏 𝚕𝚘𝚟𝚎. 𝙼𝚢 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚒𝚜 𝚍𝚎𝚙𝚎𝚗𝚍𝚎𝚗𝚝 𝚘𝚗 𝚖𝚢 𝚜𝚝𝚊𝚝𝚎 𝚘𝚏 𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐. 𝚂𝚘 𝚠𝚑𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 𝚌𝚑𝚊𝚗𝚐𝚎𝚜, 𝚋𝚎𝚌𝚘𝚖𝚎𝚜 𝚍𝚒𝚏𝚏𝚎𝚛𝚎𝚗𝚝, 𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍 𝚝𝚞𝚛𝚗𝚜 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚊 𝚏𝚘𝚎, 𝚍𝚘𝚎𝚜 𝚗𝚘𝚝 𝚖𝚊𝚝𝚝𝚎𝚛, 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚖𝚢 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚍𝚎𝚙𝚎𝚗𝚍𝚎𝚗𝚝 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗. 𝙼𝚢 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚒𝚜 𝚖𝚢 𝚜𝚝𝚊𝚝𝚎 𝚘𝚏 𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐. 𝙸 𝚜𝚒𝚖𝚙𝚕𝚢 𝚕𝚘𝚟𝚎.

4457
last month

Bán phở dạo😀

1991
last month

Vừa về đã muốn đi rồi🤦🏻‍♀️

4022
last month

Trippy👁

1970
last month

" Bức tường / Đôi Mắt / Đầu Gối " Tiếng Anh là gì ?!😀

4837
April 2019

Best brunch😋 @embecancook

2340
April 2019

Something's wrong😅

4802
April 2019

Memories..

1442
April 2019

🎐

1321
March 2019

Áo đen có làm anh rối ren ?!😀

5054
March 2019

Ngày mai ăn gì nhờ ?!🤔

6295
March 2019

"A whole new world A hundred thousand things to see I'm like a shooting star I've come so far Let me share this whole new world with you"

962
February 2019

Baby kajima..

2962
February 2019

H̶a̶p̶p̶y̶ ̶V̶a̶l̶e̶n̶t̶i̶n̶e̶'s̶ ̶d̶a̶y̶

1853
February 2019

Nhàn hoa đợi nở🎐

1020
February 2019

I say happy days we are living Well thanks and praise we must be giving❤️

6363
January 2019

𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐟𝐞𝐚𝐫, 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐬𝐢𝐭 𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐢𝐭. 𝐆𝐨 𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐞𝐭 𝐛𝐮𝐬𝐲🕐

1162
January 2019

Your lips look lonely would they like to meet mine?

8278
January 2019

It's just a bad day, not a bad life 🌬🌬

3587
December 2018

bầu trời vẫn ngát xanh

2154
December 2018

Tâm trạng tan chậm🥶

2513
December 2018

Fade to black

1100
December 2018

#Némlại 🥺

3046
December 2018

Em bé của tui lên xe hoa rùiiii😂 H3 thì 2 cháu đã bỏ cuộc chơiii🥴

5922
December 2018

🐻

2060
December 2018

#Chinatown

5011
December 2018

🥥

1230
December 2018

🌿🌿🌿

5022
December 2018

#HaNoi

2394
December 2018

Dear stress, Let's break up😪

3292
December 2018

Be my sunshine☀️

3277
November 2018

Today my forest is dark. The trees are sad and all the butterflies have broken wings🌑

3853
Load More ↓