Thiết kế website bán hàng free @wizkoolglobal

Thiết kế website bán hàng free photos and videos

July 2017

Khởi tạo website bán hàng miễn phí mãi mãi trên wizkool.com/create ========================== 👉 Website tham khảo wizfound.com 👉 Video hướng dẫn tạo website https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/videos/151748675388332/ 👉 Video hướng dẫn cập nhật cơ bản sản phẩm trên website, giúp bạn bán hàng nhanh https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/videos/151728665390333/ ========================== Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA

461126
July 2017

wizkoolglobal Đã có 04 template trong kho ========================= 👉 wizkool.com hình thành như thế nào (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/videos/148609872368879/ ) 👉 Video hướng dẫn tạo website (https://www.youtube.com/watch?v=BxuthPvYiZk ) 👉 Video hướng dẫn cập nhật cơ bản sản phẩm trên website, giúp bạn bán hàng nhanh (đang update ) 👉 Các video hướng dẫn các chức năng quản lý website của bạn (đang update ) 👉 Thông báo các chức năng mới của wizkool.com (đang update ) ========================== Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA

1415
July 2017

Khởi tạo website bán hàng miễn phí mãi mãi trên wizkool.com ========================== 👉 wizkool.com hình thành như thế nào (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/videos/148609872368879/ ) 👉 Video hướng dẫn tạo website (https://www.youtube.com/watch?v=BxuthPvYiZk ) 👉 Video hướng dẫn cập nhật cơ bản sản phẩm trên website, giúp bạn bán hàng nhanh (đang update ) 👉 Các video hướng dẫn các chức năng quản lý website của bạn (đang update ) 👉 Thông báo các chức năng mới của wizkool.com (đang update ) ========================== Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA

452
July 2017

Video giới thiệu về wizkool.com https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/videos/148609872368879/ ========================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ========================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

360
June 2017

➡ wizkool.com bổ sung thêm 01 template vào kho giao diện ========================== Đã có bạn chọn template về giầy thể thao để tạo website bán hàng cho các sản phẩm của mình và 03 ngày nữa giao diện sẽ có trong kho của wizkool.com. Link template: https://w3layouts.com/preview/?l=/free-style-a-flat-ecommerce-bootstrap-responsive-web-template/ ========================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ========================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

391
June 2017

➡ Danh sách các template wizkool.com đề xuất chuẩn bị đưa vào kho ========================== Sẽ ưu tiên cho các bạn đăng ký trước tạo website trên wizkool.com chọn template mình thích, chúng tôi sẽ tuần tự chuyển các template của các bạn đăng ký vào kho, thời gian chuyển template trong khoảng 03 ngày. Template đề xuất: https://w3layouts.com/preview/… Quan trọng: để tạo được website các bạn cần có: - Domain (tên miền ) - Tài khoản Gmail - Tài khoản Facebook - Fanpage => https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/140598423170024 - Trong tuần này wizkool.com sẽ có một video hướng dẫn về việc đăng ký tạo website bán hàng miễn phí. ========================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ========================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

200
June 2017

➡ Danh sách các template wizkool.com đề xuất chuẩn bị đưa vào kho ========================== Sẽ ưu tiên cho các bạn đăng ký trước tạo website trên wizkool.com chọn template mình thích, chúng tôi sẽ tuần tự chuyển các template của các bạn đăng ký vào kho, thời gian chuyển template trong khoảng 03 ngày. Template đề xuất: https://w3layouts.com/preview/… Quan trọng: để tạo được website các bạn cần có: - Domain (tên miền ) - Tài khoản Gmail - Tài khoản Facebook - Fanpage => https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/140598423170024 - Trong tuần này wizkool.com sẽ có một video hướng dẫn về việc đăng ký tạo website bán hàng miễn phí. ========================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ========================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

120
June 2017

➡ Danh sách các template wizkool.com đề xuất chuẩn bị đưa vào kho ========================== Sẽ ưu tiên cho các bạn đăng ký trước tạo website trên wizkool.com chọn template mình thích, chúng tôi sẽ tuần tự chuyển các template của các bạn đăng ký vào kho, thời gian chuyển template trong khoảng 03 ngày. Template đề xuất: https://w3layouts.com/preview/… Quan trọng: để tạo được website các bạn cần có: - Domain (tên miền ) - Tài khoản Gmail - Tài khoản Facebook - Fanpage => https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/140598423170024 - Trong tuần này wizkool.com sẽ có một video hướng dẫn về việc đăng ký tạo website bán hàng miễn phí. ========================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ========================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

121
June 2017

➡ wizkool.com chuẩn bị template để tạo website ========================== Hiện tại đã có 02 template cho các bạn đam mê kinh doanh tạo website bán hàng miễn phí cho riêng mình, các bạn có thể tham khảo 02 template theo link bên dưới. https://w3layouts.com/preview/?l=/shopin-a-flat-ecommerce-bootstrap-responsive-web-template/ https://w3layouts.com/preview/?l=/pendent-store-a-jewellery-category-flat-responsive-web-template/ wizkool.com sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều template để bạn có giao diện website phù hợp với sản phẩm của mình. Đặc biệt: - wizkool.com có thể chuyển template một cách dễ dàng, vì vậy bạn có thể yên tâm tạo trước website và sản phẩm trên template hiện có sau này khi đã có template bạn mong muốn chỉ cần nhấn nút chuyển là toàn bộ sản phẩm của bạn sẽ được chuyển qua giao diện mới. - Hệ thống cho phép bạn chuyển không giới hạn các template trong kho bất cứ khi nào bạn muốn, nhưng có một đề xuất nhỏ là bạn nên chuyển template vào ban đêm nhé. - Trong tuần này wizkool.com sẽ có một video hướng dẫn về việc đăng ký tạo website bán hàng miễn phí. ========================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ========================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

121
June 2017

➡ Tại sao phải có logo? ========================== Khi bạn kinh doanh đặc biệt là bán hàng online thì cần truyền thông và định danh cho sản phẩm của mình để khách hàng biết đến dịch vụ mà bạn đang cung cấp. Chính vì thế bạn cần chuẩn bị một logo để giới thiệu đến mọi người, trước đây để có được logo thì phải vắt óc suy nghĩ và nhờ đơn vị thiết kế mới có được. Nhưng bây giờ bạn đang sống trong giai đoạn của công nghệ số nên việc tạo logo cũng trở nên dễ dàng hơn, dưới đây là link của một website sẽ hỗ trợ bạn tạo logo: https://www.logaster.com/logo/ #first Bạn chỉ cần nhập domain (tên miền ) của mình hoặc thương hiệu trong suy nghĩ của bạn và chọn ngành, sản phẩm bạn đang bán hàng hoặc có thể chọn tất cả, hệ thống sẽ đề xuất các logo để bạn chọn lựa. Chúc bạn chọn được logo ưng ý cho sản phẩm của mình và chuẩn bị tạo website bán hàng miễn phí trên wizkool.com nhé. ========================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ========================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

234
June 2017

➡ wizkool.com hỗ trợ tạo website bán hàng miễn phí nhanh chóng ========================== Công việc của một shopper khi thực hiện bán hàng online: - Quản trị các kênh bán hàng online như Facebook, Zalo, Instagram, ... - Cập nhật, đăng bài, giải thích, hướng dẫn, trả lời các thông tin liên quan đến sản phẩm từ nhiều kênh. - Quản lý số sách, sản phẩm, đơn hàng, nhà cung cấp, đơn vị giao hàng, ... - Theo dõi công nợ, đổi trả hàng, ... - Nếu bạn có gia đình thì còn phải chăm sóc con cái nữa. Chính vì thế wizkool sẽ hỗ trợ và giảm bớt các công việc của bạn với một website bán hàng miễn phí: - Có sẵn các template (giao diện ) website bán hàng và sử dụng kinh doanh ngay sau khi đăng ký. - Khách hàng có thể xem website trên laptop và mobile. - Chỉ cần cập nhật thông tin sản phẩm đơn giản như copy/paste hình ảnh, nội dung và video từ nhiều nguồn trên internet dễ dàng. - Tạo nhóm sản phẩm để chiết khẩu, giảm tiền, tặng kèm đơn giản nhằm kích thích khách hàng mua nhiều hơn. - Hỗ trợ đăng sản phẩm trên các kênh khác nhau, hiện tại hỗ trợ được trên Facebook và sẽ tiếp tục liên kết với nhiều kênh trong giai đoạn tiếp theo. - Quản lý đơn hàng khi khách hàng đặt mua trên website. - Báo cáo xuất nhập tồn sản phẩm giúp bạn chuẩn bị mua thêm hàng. => wizkool.com cam kết sẽ đồng hành cùng các bạn shopper để giúp bạn kinh doanh online. ========================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ========================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 )

210
June 2017

➡ wizkool.com hỗ trợ tích hợp với Facebook Analytics ========================== Ngoài Google Analytics thì Facebook cũng có một công cụ tương tự như vậy, dùng để thống kê người dùng tương tác vào Fanpage và từ website của bạn qua Facebook với các thông tin sau: - Số người dùng tương tác theo ngày, tuần và tháng. - Thông báo số người dùng mới, lượt xem trang, người dùng khác nhau. - Đo lường độ tuổi, giới tính, quốc gia và từ website của bạn. - Phân tích và thống kê độ trung thành của người dùng. - ... (và còn nhiều báo cáo khác nữa ) * wizkool.com tích hợp với Facebook App để giúp cho khách hàng comment trên mỗi sản phẩm trong website và bạn sẽ được xem các comment, góp ý về sản phẩm trên Facebook, đồng thời các tương tác này sẽ được báo cáo trên Facebook Analytics để bạn có cái nhìn tổng quan về các khách hàng của mình. => Vậy là website của bạn đã được tích hợp 02 môi trường được nhiều người tương tác nhất trên thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam đó là Google & Facebook. ========================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ========================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

141
June 2017

➡ wizkool.com hỗ trợ tích hợp với Google Analytics Google Analytics thì khá phức tạp và khó hiểu với các bạn shopper nhưng nó mạng lại các giá trị sau: - Đo lường được số lượng người truy cập vào website của bạn để xem thông tin sản phẩm. - Thống kê số lượng người dùng biết đến website của bạn từ kênh nào (Facebook, Zalo, Instagram, ... ). - Số liệu người dùng vào website trên máy vi tính hay trên điện thoại. - Tỷ lệ nam/nữ và độ tuổi vào xem dịch vụ của bạn. - Liệt kê số lượng khách hàng mới và cũ xem website. - ... (còn nhiều thông tin báo cáo khác giúp bạn thấy được bức tranh toàn cảnh về các đối tượng khách hàng của mình ) => Vì vậy khi bạn bán hàng trên nhiều kênh khác nhau sẽ giúp cho website của mình được liên kết nhiều nơi, những tương tác liên tục và tần suất ngày một dày đặc cho các sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của bạn sẽ giúp cho Google để ý đến bạn và giúp cho thông tin của bạn được sếp thứ hạng cao trong việc tìm kiếm trên Google Search. Hiện tượng này được giới truyền thông, IT, dân trong nghề gọi tắt thuật ngữ là "SEO" rất khó hiểu. ========================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ========================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

190
June 2017

➡ wizkool.com hỗ trợ tích hợp với Facebook Messenger ========================== - Việc bán hàng và trao đổi trực tiếp với khách hàng để giải thích, mô tả, đàm phán và chốt đơn hàng rất quan trọng. - Nếu bạn không tương tác và hỗ trợ khách hàng kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng để mất khách hàng. - Chính vì thế wizkool.com tích hợp Facebook Messenger vào website của bạn nhằm giải quyết vấn đề nói trên. Facebook trở thành kênh kết nối với tất cả mọi người, chính vì thế hệ thống tương tác thời gian thực và cực kỳ nhanh, chỉ cần khách hàng gửi tin nhắn thì ngày lập tức shopper nhận được thông báo và việc trao đổi trở nên dễ dàng hơn. ========================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ========================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

192
June 2017

➡ wizkool.com hỗ trợ kích thích khách hàng mua nhiều sản phẩm ========================== Bán hàng luôn là nghệ thuật, làm sao kích thích khách hàng mua nhiều sản phẩm đó là cách bán hàng giá sỉ hay còn gọi là bán giảm giá trên số lượng nhiều nhằm mạng lại giá trị cho shopper và khách hàng vì: - Shopper có thể bán được nhiều hàng, thu hồi vốn nhanh để đầu từ cho đợt hàng mới, tránh bị tồn kho và lợi nhuận trên số lượng nhiều. - Khách hàng thì thích thú vì được sử dụng sản phẩm yêu thích với giá thấp, yêu mến shopper và tiếp tục mua hàng để hai bên cùng có lợi. ➡ Vì vậy wizkool.com cung cấp website bán hàng miễn phí với các chức năng hỗ trợ shopper bán được nhiều hàng với các chức năng sau: - Giảm giá theo %: Hình thức giảm giá phổ biến nhất là giảm theo % sản phẩm. Nó có thể nhỏ như 5% hoặc 10%, hoặc lớn hơn để thực sự tăng doanh số như 20% hoặc 25%, lớn hơn nữa là 50% + thường dành cho việc thanh lý hàng cũ hoặc tồn kho. - Giảm giá theo giá trị mặc định: Hình thức này dựa trên một giá trị đã được định sẵn. Loại này sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy họ đang lãng phí tiền nếu không sử dụng nó. Trong một số nghiên cứu, tỉ lệ sử dụng của hình thức này so với giảm giá theo % có thể hơn tới 175%. - Quà tặng miễn phí – Một món quà miễn phí khi mua hàng có thể là một cách tuyệt vời để cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng. Nếu được sử dụng một cách có chiến thuật, nó có thể giúp tăng giá trị đơn hàng trung bình hoặc giúp giải quyết một sản phẩm tồn kho. ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

230
June 2017

➡ wizkool.com hỗ trợ website bán hàng miễn phí liên kết với các mạng xã hội ================================== Bán hàng đa kênh đang là su thế được các bạn đam mê kinh doanh online hướng đến nhằm mục đích: - Tiếp cận với tất cả người dùng internet ở nhiều kênh khác nhau. - Quảng bá và giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ hiện có của shopper. - Tạo thương hiệu chính chủ và tần suất hiện diện trên internet. - Giúp khách hàng tiếp cận với shopper ở các kênh họ thường sử dụng. Chính vì thế wizkool.com hỗ trợ liên kết với các mạng xã hội để giúp các bạn bán hàng tốt nhất. ================================== ➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ================================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal

220
June 2017

wizkool.com cung cấp website tiêu chuẩn trên mobile Hiện tại dân số Việt Nam là hơn 90 triệu người thì có đến 39,8 triệu người sử dụng internet (chiếm 44% ), 28 triệu người sở hữu tài khoản mạng xã hội (khoảng 31% ), 128,3 triệu người có kể nối mạng di động (tương đương 141% ) và số người sử dụng tài khoản xã hội trên điện thoại là 24 triệu (chiếm 26% ). Như vậy, mobile đang là mảnh đất màu mỡ mà bất kỳ shopper nào muốn bán hàng online. Chính vì thế wizkool.com muốn cùng đồng hành với các shopper để truyền tải các thông tin về sản phẩm và dịch vụ để người mua sắm online dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn, so sánh và mua hàng. https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal #websitemienphi #websitechuanresponsive #websitebanhangmienphi #wizkool com #websitecongdong #kinhdoanhonline #banhangonline #congdongbanhangonline #hotrobanhangonlinemienphi

311
June 2017

Điều chỉnh giá bán khác nhau cho mỗi kênh bán hàng. - wizkool.com tích hợp đăng sản phẩm tự động trên các kênh bán hàng (Facebook, Zalo, Instagram, ... ) nhằm hỗ trợ shopper bán hàng đa kênh và mang lại nhiều doanh thu. - Shopper có thể để một giá bán mặc định hoặc điều chỉnh giá sản phẩm ở mỗi kênh khách nhau nhằm linh động trong cách bán hàng của mình. https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal #websitemienphi #websitechuanresponsive #websitebanhangmienphi #wizkool com #websitecongdong #kinhdoanhonline #banhangonline #congdongbanhangonline #hotrobanhangonlinemienphi

292
June 2017

Cùng cộng đồng Wizkool MỞ WEBSITE bán hàng online hoàn toàn MIỄN PHÍ 😃👋🎁 Bạn hãy chuẩn bị ngay 3 công cụ đơn giản này trước nhé. 1. Tài khoản gmail >> Gmail là nơi lưu trữ lượng lớn hình ảnh sản phẩm tới 15GB >> Là tài khoản quản lý website bán hàng >>> Link tạo: https://goo.gl/fDbZ2J 2. Tên miền (Domain ) >> Chính là địa chỉ trang web để khách hàng tìm đến bạn >> Nhưng nếu bạn chưa có tên miền vậy thì làm sao? >>> Hãy liên hệ nhanhoa.com - matbao.net hoặc pavietnam.com.vn bạn sẽ được hỗ trợ cung cấp ngay một tên miền ưng ý 3. Fanpage >> Fanpage và webiste được kết hợp giúp bạn quản lý thông tin khách hàng đã bình luận, like và nhắn tin. ========================================================== " Sau khi hoàn tất 3 bước trên. Bắt đầu đưa chúng tôi 3 ID như sau" 1. ID Google: Theo dõi website từng ngày với công cụ bổ ích này và Tối ưu SEO hiệu quả cho website >> Link lấy ID: https://goo.gl/wpFVil 2. App ID: Để quản lý comment của khách hàng từ website về tin nhắn FB >> Link lấy ID: https://goo.gl/6xHrtT 3. Fanpage ID: Khách hàng có thể gửi tin nhắn lên Fanpage >> Link lấy ID: https://goo.gl/OvPTXb ------------------------------------------------------------------ Bạn vừa HOÀN TẤT bước chuẩn bị và Tiến hành gia nhập hệ thống bán hàng của wizkool https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal #websitemienphi #websitechuanresponsive #websitebanhangmienphi #wizkool com #websitecongdong #kinhdoanhonline #banhangonline #congdongbanhangonline #hotrobanhangonlinemienphi

111
June 2017

➡ Wizkool.com hình thành như thế nào? ================================== - Cung cấp website, hosting và giải pháp thương mại điện tử đa kênh miễn phí. - Hỗ trợ các bạn đam mê kinh doanh online. - Đăng ký tạo website miễn phí tại link (https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 ) - Vì sao phải có một website bán hàng? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/141133849783148/?type=3 ) - Tại sao wizkool.com miễn phí tất cả? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/posts/126168287946371 ) - Wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ========================== ➡ Liên kết với wizkool.com ========================== https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal #websitemienphi #websitechuanresponsive #websitebanhangmienphi #wizkool com #websitecongdong #kinhdoanhonline #banhangonline #congdongbanhangonline #hotrobanhangonlinemienphi

92
June 2017

Lý do tại sao các bạn kinh doanh online lại cần có một website bán hàng? - Để truyền thông cho cư dân internet biết bạn đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ tại một địa chỉ được định vị online qua website của riêng mình mà không tầm gửi ở một cộng đồng nào đó. - Là một nơi bạn có thể thỏa thích thiết kế không gian cho ngôi nhà thứ 2 của bạn trên không gian ảo. - Một môi trường với nhiều màu sắc và không gian được sắp xếp, điều chỉnh theo phong cách của riêng bạn mà không phải rập khuân như một căn hộ chung cư. - Dịch vụ, sản phẩm sẽ được bay nhảy trong không gian trí tưởng tượng của bạn. - Bạn sẽ dẫn dắt và điều khiển khách hàng trong mê cung ảo của mình. - Bạn chỉ cần xây dựng ngôi nhà ảo và để sản phẩm của bạn tự động liên kết với những ngôi nhà cộng đồng khác để bán hàng và tiết kiệm thời gian trong khi phải nhìn sản phẩm của mình trôi theo dòng thời gian. - Bạn chỉ cần ngồi sau ô cửa kính để quan sát các đơn hàng bay về từ mọi nơi và từ chính nơi bạn đã tạo ra. (Facebook, Zalo, Instagram, ... ) - Mọi người tự nhiên sẽ biết đến bạn. (Google Analytics - SEO ) - Cộng đồng wizkool.com sẽ hỗ trợ bạn miễn phí thực hiện ước mơ này. (https://www.facebook.com/WizkoolGlobal/photos/a.126169527946247.1073741828.124491834780683/137763653453501/?type=3&permPage=1 ) ------------------------------------------------------------ https://www.facebook.com/WizkoolGlobal https://www.instagram.com/wizkoolglobal http://zalo.me/2217486635652061175?src=media https://www.youtube.com/channel/UCPZkByb8WUaYgyUOxqi-OFA https://twitter.com/wizkoolglobal -------------------------------------------------------------------------- #websitebanhang #websitemienphi #wizkool com #wizkoolglobal

70
June 2017

🔰 wizkool.com lấy doanh thu từ đâu? ============================== - Giải pháp được tích hợp với Google Drive dùng để lưu trữ toàn bộ hình ảnh của website. - Server của wizkool.com chỉ lưu trữ 05 MB cho mỗi website. - Một server có khả năng chịu tải được 20,000 website. - Google Drive còn hỗ trợ công nghệ bảo mật và chịu tải một phần cho wizkool.com. - Nếu wizkool.com có được 20,000 website nhân với 05 đơn hàng thì mỗi tháng chúng tôi sẽ có 100,000 đơn hàng. - Chúng tôi sẽ đàm phán với đơn vị giao nhận để chiết khấu 1,000VND trên mỗi đơn hàng, wizkool.com sẽ có 100,000,000VND. ------------------------------------------------------------------------------- ➡ Chính vì thế wizkool.com muốn cùng hợp tác với các bạn để chia sẻ giá trị. #websitemienphi #websitechuanresponsive #websitebanhangmienphi #wizkool com #websitecongdong #kinhdoanhonline #banhangonline #congdongbanhangonline #hotrobanhangonlinemienphi

70
June 2017

Cùng cộng đồng Wizkool MỞ WEBSITE bán hàng online hoàn toàn MIỄN PHÍ Facebook: https://www.facebook.com/WizkoolGlobal Bạn hãy chuẩn bị ngay 3 công cụ đơn giản này trước nhé. 1. Tài khoản gmail >> Gmail là nơi lưu trữ lượng lớn hình ảnh sản phẩm tới 15GB >> Là tài khoản quản lý website bán hàng >>> Link tạo: https://goo.gl/fDbZ2J 2. Tên miền (Domain ) >> Chính là địa chỉ trang web để khách hàng tìm đến bạn >> Nhưng nếu bạn chưa có tên miền vậy thì làm sao? >>> Hãy liên hệ nhanhoa.com - matbao.net hoặc pavietnam.com.vn bạn sẽ được hỗ trợ cung cấp ngay một tên miền ưng ý 3. Fanpage >> Fanpage và webiste được kết hợp giúp bạn quản lý thông tin khách hàng đã bình luận, like và nhắn tin. ========================================================== " Sau khi hoàn tất 3 bước trên. Bắt đầu đưa chúng tôi 3 ID như sau" 1. ID Google: Theo dõi website từng ngày với công cụ bổ ích này và Tối ưu SEO hiệu quả cho website >> Link lấy ID: https://goo.gl/wpFVil 2. App ID: Để quản lý comment của khách hàng từ website về tin nhắn FB >> Link lấy ID: https://goo.gl/6xHrtT 3. Fanpage ID: Khách hàng có thể gửi tin nhắn lên Fanpage >> Link lấy ID: https://goo.gl/OvPTXb ------------------------------------------------------------------ Bạn vừa HOÀN TẤT bước chuẩn bị và Tiến hành gia nhập hệ thống bán hàng của wizkool #websitemienphi #websitechuanresponsive #websitebanhangmienphi #wizkool com #websitecongdong #kinhdoanhonline #banhangonline #congdongbanhangonline #hotrobanhangonlinemienphi

60
June 2017

➡Giải pháp website, hosting và thương mại điện tử đa kênh hoàn toàn 🎁MIỄN PHÍ MÃI MÃI🎁 ➡Bạn sẽ KHÔNG phải mất một cái gì cả ^_^ ➡Wizkool.com cung cấp môi trường kinh doanh cho các bạn hoàn toàn 🎉miễn phí mãi mãi🎉 ➡Nhằm phục vụ tốt cho giai đoạn khởi động của Wizkool.com, chúng tôi sẽ nhận đăng ký 100 website đầu tiên qua comment trên bài viết này 🔰🔰Đảm bảo chất lượng phục vụ và hỗ trợ bạn vận hành môi trường kinh doanh của bạn một cách hoàn hảo 🔰🔰 🔱Wizkool.com sẽ mở rộng tự do cho tất cả các bạn đam mê kinh doanh🔱 💎Bắt đầu khởi động vào ngày 15/06💎 🔰Cung cấp thông tin cho wizkool.com để chúng tôi chuẩn bị website cho bạn tại đây🔰https://goo.gl/forms/rNsEosOvLgm34AGx1 #websitemienphi #websitechuanresponsive #websitebanhangmienphi #wizkool com #websitecongdong #kinhdoanhonline #banhangonline #congdongbanhangonline #hotrobanhangonlinemienphi

70